Pytania i interpelacje radnych od XIX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego są publikowane na stronie BiP