Podsumowanie_przebiegu_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_WPGO_2021