XVIII – edycja Konkursu o „Kryształową Cegłę”

Przedmiotem Konkursu są budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe, zamieszkania zbiorowego, zespoły mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, obiekty zabytkowe i użyteczności publicznej zrealizowane w okresie od stycznia 2015 r. do września 2018 r. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się  Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin.

Głównym celem konkursu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez  promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Przez lata Konkurs stał się największym przeglądem dokonań architektonicznych, inżynierskich, konserwatorskich w Europie Wschodniej, a statuetka Kryształowej Cegły postrzegana jest w środowisku inwestycyjnym jako wyraz uznania i szczególna forma rekomendacji.

Partnerami Konkursu są przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytucji administracji budowlanej, ochrony środowiska, wyższych uczelni technicznych, branżowych organizacji i stowarzyszeń. Partnerstwo oparte jest na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nie tylko architektury, budownictwa czy urbanistyki, ale również ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.

Obiekty do konkursu można zgłaszać do 30 października 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem http://www.ptm.lublin.pl/site/konkurs_dom.php