Upływa termin składania wniosków  w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”.

Przypominamy, że mikro-, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dotacje na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań, produktów czy usług. Już 14 maja upływa termin składania wniosków  w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”.

Działanie jest realizowane jest w ramach Funduszy Norweskich.

Program umożliwi przedsiębiorcom realizację projektów innowacyjnych, przyjaznych środowisku, polegających na zmianie procesów technologicznych, zastosowaniu nowych ekologicznych rozwiązań oraz wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów ekologicznych, w tym rozwój innowacji w obszarze wód śródlądowych czy morskich.

Budżet całkowity Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” to 100 milionów euro, z czego 85 milionów euro stanowią środki z Funduszy Norweskich, a 15 milionów euro to wkład krajowy.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w czterech obszarach:

  • zielone technologie – 50 milionów euro,
  • niebieskie technologie dla sektora gospodarki morskiej i śródlądowej – 10 milionów euro,
  • technologie ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osobom starszym – 18,7 milionów euro,
  • małe granty na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety we wszystkich trzech powyższych obszarach tematycznych – 15 milionów euro.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju udzielonej pomocy publicznej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Operatora Programu.