TURYSTYKA – II otwarty konkurs ofert na 2022 rok

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania  turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku.

Dnia 4 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCCLXI/6248/2022 ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki  i krajoznawstwa z terminem realizacji od 15 lipca 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 9 maja 2022 r i upływa dnia 30 maja 2022 r. o godzinie 15:30:00.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 433 lub pod nr telefonu: (0-81) 44-16-794.

Szczegóły konkursu TURYSTYKA na stronie promocja.lubelskie.pl (link otwiera się w nowym oknie)