Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2020 r.

Dnia 16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVI/2980/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 sierpnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr telefonów:

(0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-573

  1. Uchwała Zarządu 
  2. Ogłoszenie – Załącznik do uchwały
  3. Oferta realizacji zadania publicznego