Na stronie Ministerstwa Infrastruktury podane zostały terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem.

Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów właściwych miejscowo Marszałkowi Województwa Lubelskiego odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2021 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8.

W celu zakwalifikowania na egzamin, wymagane dokumenty należy składać do dnia 12 maja 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Grottgera 4.

Informacje dotyczące kwalifikowania na egzamin można uzyskać pod numerem telefonu 081 44 16 803.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o egzaminach na stronie Ministerstwa Infrastruktury.