Załącznik zawiera Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w RPO WL na lata 2014-2020

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w RPO WL na lata 2014-2020 .pdf

Załącznik nr 1  do Obwieszczenia – pismo Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Załącznik nr 2 do Obwieszczenia – pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie