Załącznik zawiera Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego.

Załącznik