Nagrody Sportowe

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o nagrody sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Szczegółowe zasady przyznawania oraz potrzebna dokumentacja znajduje się w zakładce: Promocja, Sport i Turystyka /Sport/ Nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe.