II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa został rozstrzygnięty. 

 W dniu 21 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale nr CCCLXXIII/6464/2022 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa z terminem realizacji od 15 lipca 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Szczegóły na temat II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych WL (link otwiera się w nowym oknie)