Na stronie Ministerstwa Infrastruktury podane są terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem.

Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów właściwych miejscowo Marszałkowi Województwa Lubelskiego odbędą się w dniach 2 – 4 września 2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52.

W celu zakwalifikowania na egzamin, wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Grottgera 4.

Osoby, które złożą dokumenty po wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane na wskazane terminy egzaminów.

Informacje dotyczące kwalifikowania na egzamin można uzyskać pod numerem telefonu 081 44 16 763.

Więcej informacji na temat egzaminów znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury (link otwiera się w nowym oknie).