Na stronie Ministerstwa Infrastruktury zamieszczone zostały terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

Link do strony Ministerstwa Infrastruktury.

Egzaminy dla kandydatów z województwa lubelskiego odbędą się w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach:

  • 22 – 24 maja 2020 r.,
  • 4 – 6 września 2020 r.

Wnioski o zakwalifikowanie na egzamin dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, który odbędzie się w dniach 22-24 maja 2020 r., wraz  z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 22 kwietnia 2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa, tel. 81 44 16 803.