Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej z siedzibą w Łukowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Świąteczny Łuków Pointfighting Cup”, które realizowane będzie od dnia 14 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że KS AR-TIG Huta Dąbrowa z siedzibą w Hucie Dąbrowie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wigilijny Turniej Halowy Piłki Nożnej „Łukowska Gwiazdka Cup 2019”, które realizowane będzie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fabryczny Klub Sportowy „Stal” Kraśnik z siedzibą w Kraśniku, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Zajęcia sportowe z Mikołajem dla dzieci z Zespołem Downa w grupie wsparcia, której patronuje FKS „Stal”, które realizowane będzie od dnia 14 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie…

Czytaj więcej

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych wraca do naszego województwa po 15 latach przerwy. Od 28 marca do 25 maja 2020 roku w sportowych zmaganiach w województwie lubelskim wystartuje ok. 4500 zawodników z całego kraju. 29 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z przedstawicielami miast gospodarzy Olimpiady. W spotkaniu wzięli udział prezydenci, burmistrzowie i pracownicy…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Sportowy „Madness Marga Puławy” z siedzibą w Puławach złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wydarzenie Sportowe – V Zawodowa Gala Mieszanych Sztuk Walki w Puławach”, które realizowane będzie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Dnia 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIII/1984/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 18 grudnia 2019 roku.…

Czytaj więcej

Dnia 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIII/1983/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 18 grudnia 2019 roku.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kraśnik” z siedzibą w Kraśniku złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Piłkarski Mikołajkowy Turniej Klas I-III”, które realizowane będzie od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 26 listopada…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Dęblińska Szkoła Sportu Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Dęblin z siedzibą w Dęblinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Dęblińska Liga Szóstek Piłkarskichw Dęblinie”, które realizowane będzie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 22 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Klub Środowiskowy AZS Lublin z siedzibą w Lublinie, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej, zajęcia dla uczniów lubelskich szkół średnich, promowanie nowych dyscyplin sportowych – Ergometr Wioślarski”, które realizowane będzie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r. na terenie województwa…

Czytaj więcej

XIV Środa z Ambasadorem miała wyjątkowy klimat i wyjątkowo duże zainteresowanie mediów. Nic dziwnego, bo naszym gościem była redaktor Ewa Dados z gronem przyjaciół znanej i bardzo cenionej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Spotkanie, które odbyło się 2o listopada w urzędzie marszałkowskim, było zapowiedzią wielkiej ulicznej zbiórki darów, zaplanowanej już w niedzielę 24 listopada. Zbiórka…

Czytaj więcej

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Teatrze Wielkim Opery i Baletu w Mińsku na Białorusi odbył się koncert i przyjęcie narodowe zorganizowane przez ambasadę RP, w którym wzięli udział przedstawiciele białoruskich władz, nauki, kultury, mediów, biznesu i środowisk niezależnych, dyplomaci, a także licznie zgromadzona mniejszość polska na Białorusi. Białoruska orkiestra pod dyrekcją Moniki…

Czytaj więcej