Main Information Desk on European Funds:

Department of Strategy and Regional Development
Marshal’s Office of the Lublin Voivodship in Lublin
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, 081 44 16 864, 081 44 16 865, fax 081 44 16 740

Information Desk in the Chełm Branch of the Marshal’s Office
ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, 082 56 30 208

Information Desk in the Zamość Branch of the Marshal’s Office
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, 084 63 80 267

Information Desk in the Biała Podlaska Branch of the Marshal’s Office
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, 083 34 35 844

The managing authority for the Voivodship’s Regional Operational Programme:

Department of Strategy and Regional Development
Marshal’s Office of the Lublin Voivodship in Lublin
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, 081 44 16 864, 081 44 16 865, fax 081 44 16 740

2nd level Intermediate Body

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (Lublin Enterprise Support Agency)
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin, 081 46 23 831, fax 081 46 23 840

The managing authority for the Voivodship’s Human Capital Programme:

Ministry of Regional Development, Department for European Social Fund Management
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
(22) 501-50-04, fax (22) 501-50-31

Intermediate Body

Department of the European Social Fund
Marshal’s Office of the Lublin Voivodship in Lublin
ul. Czechowska 19 room 1, 20-072 Lublin, (081) 441-68-43, fax (081) 441-68-53

Implementing institutions:

Regional ESF Centre in Biała Podlaska

Managed by Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Lublin Region Development Foundation), ul. Brzeska 41, room 242, 083 343 77 63 

Regional ESF Centre in Chełm
Managed by the Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA  (Social Activity Development Association), ul. Wojsławicka 7, 082 565 86 09

Regional ESF Centre in Zamość
Managed by the Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Brzeska 41, room 242, 083 343 77 63

Regional ESF Centre in Lublin
Managed by Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych  (Forum of Lublin Non-Governmental Organizations) in cooperation with Lubelski Ośrodek Samopomocy (Lublin Self-Help Centre) Al. Racławickie 22, (81) 533 12 17

Wojewódzki Urząd Pracy  w Lublinie (Voivodship Employment Agency), ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin, 081 46 35 300

The  Rural Development Programme Managing Authority

Ministry of Agriculture and Rural Development
Department of Rural Development
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,(22) 623-13-66, 623-14-76, 623-14-19, fax (22) 623-20-51

Intermediate Body

Department of European Projects Coordination
Marshal’s Office of the Lublin Voivodship in Lublin, ul. Stefczyka, 20-151 Lublin, 081 44 16 881

Implementing institutions

Agriculture Restructuring and Modernization Agency, Elizówka 65 A-B, 21-003 Ciecierzyn, 081 756 88 20

European Territorial Cooperation Managing Authority

Ministry of Regional Development
Territorial Cooperation Department, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
022 501 51 05, fax 022 501 51 56

Regional Contact Desk

Department of Strategy and Regional Development
Cross-border cooperation – 081 44 16 870
Supranational cooperation – 081 44 16 869
Interregional cooperation – 081 44 16 869