Województwo Lubelskie wyróżnione podczas XV edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

XV jubileuszowa edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Spotkanie łączące liderów samorządu i finansów co roku stanowi platformę zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. 

Tegoroczna edycja Forum obejmowała aż 15 równoległych konferencji oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące, w tym ponad 90 paneli i debat, które składały się na takie ścieżki tematyczne, jak: „Kongres Skarbników Polskich Samorządów”, „Zjazd Sekretarzy”, „Forum Przewodniczących Rad”, „Miasto Przyszłości”, „Majątek komunalny – finansowanie i zarządzanie”, „Samorządowe Forum Zdrowia”, „Reforma Oświaty a samorząd”, „Audyt wewnętrzny w JST”, „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich” czy „Jakość życia seniorów”.

W trakcie trwania wydarzenia Województwo Lubelskie reprezentował Wicemarszałek Grzegorz Kapusta, który wziął udział w konferencji „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich”. Podczas panelu „Wspólna polityka rolna – najnowsze zmiany. Wpływ ograniczenia dla obrotu gruntami rolnymi na rozwój obszarów wiejskich” dyskutowano o najważniejszych, bieżących problemach dotykających samorządy. Rozmawiano o zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, sposobach włączania terenów wiejskich w obieg gospodarki europejskiej oraz wyrównywaniu poziomów życia mieszkańców wsi i miast.

Wicemarszałek Kapusta zaprezentował uczestnikom doświadczenia naszych samorządów ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych dzięki wsparciu ze środków unijnych.

– Obszary wiejskie stanowią przeważającą część naszego województwa. Zmienia się jednak ich charakter. Coraz większe znaczenie mają funkcje mieszkaniowe czy turystyczne. To niesie ze sobą wiele wyzwań i szans, ale i zagrożeń. Dlatego musimy rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, bo czasami nasi sąsiedzi z innych gmin czy powiatów mają już wypracowane doskonałe narzędzia i dobre praktyki. z których należy czerpać. Zależy nam,  żeby poziom życia mieszkańców województwa, a szczególnie mieszkańców wsi, ciągle się poprawiał, dlatego musimy współpracować – mówił Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Dwa dni zróżnicowanych sesji tematycznych z udziałem reprezentantów samorządu terytorialnego, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, gwarantowały uczestnikom nie tylko wiedzę na temat nowych trendów, ale niosły też wiele inspiracji. Pozwoliły poznać nowe rozwiązania stosowane w praktyce oraz opinie o ich skuteczności. 

Gala Inwestorów Samorządowych

Pierwszy dzień Forum zwieńczyła coroczna Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłoszone zostały wyniki rankingu WSPÓLNOTY opracowanego przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Analizy dokonywane były na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS, dodatkowo uzupełnionych o ankietyzację prowadzoną przez pismo WSPÓLNOTA. Laureaci rankingu zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami.

Województwo Lubelskie w tym roku otrzymało aż dwa wyróżnienia:

– III miejsce w kategorii „Wydatki inwestycyjne”

– IV miejsce w kategorii „Wydatki JST na ochronę zdrowia”

Forum to 2 dni spotkań, 500 wystąpień, 90 paneli i 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów. Organizatorem wydarzenia była Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca  Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz miesięczników „Wspólnota Mieszkaniowa” i „Pracownik Samorządowy” a współgospodarzem był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Miasto Katowice.

galeriaGALERIA