2. Marek Pawłowski (WIW Lublin) Produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego