Nadjeżdża nowa jakość

Województwo Lubelskie realizuje obecnie największy projekt z zakresu transportu kolejowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Lubelskie”. Wartość projektu to 152,9 mln zł, a czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 105,7 mln zł.  

W 2017 r. opracowano studium wykonalności projektu, zaś w 2018 r. przewiduje się zakończenie procedury wyboru wykonawcy zadania polegającego na dostawie 11 sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych, których dostawy zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Pojazdy będą przeznaczone do obsługi kolejowego regionalnego ruchu pasażerskiego na liniach zelektryfikowanych i wyposażone m.in. w nowoczesne oszczędne zespoły napędowe zapewniające prędkość do 160 km/h Pojemność pojazdów będzie dostosowana do średnich potoków pasażerskich odnotowywanych na obszarze województwa, przy czym w razie większego zapotrzebowania, możliwe będzie ich łączenie.

Postawiliśmy sobie za cel, aby nowy tabor kolejowy zaoferował zupełnie nową jakość podróżowania wszystkim pasażerom, w tym osobom niepełnosprawnym oraz o ograniczonej zdolności ruchowej. Pasażerowie o ograniczonej mobilności uzyskają odpowiednią przestrzeń dla wózków inwalidzkich, rampy wjazdowe lub windy, niską podłogę w strefie wejściowej i znacznej części pojazdów, wygodne toalety, system poręczy i oznaczeń, specjalne urządzenia dla pasażerów niedosłyszących (tzw. pętle indukcyjne) i inne – mówi Paweł Nakonieczny, członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za politykę transportową.

Przestrzeń pasażerska zaoferuje specjalną strefę do przewozu większego bagażu i rowerów, wygodne, ergonomiczne fotele, wydajne układy klimatyzacji, nowoczesne układy tłumiące wstrząsy powstające w czasie jazdy, dostęp do Internetu oraz do gniazd elektrycznych i USB zasilających urządzenia mobilne. Dzięki nowoczesnemu systemowi informacji pasażerskiej, pasażer bez problemu otrzyma niezbędne mu informacje o podróży, prezentowane na wysokiej jakości wyświetlaczach i monitorach. Całość będzie wykonana z nowoczesnych materiałów, w zgodzie z najnowszymi trendami w projektowaniu. Wszystkie te elementy, oraz wiele innych, z pewnością przyczynią się do zmiany wizerunku transportu publicznego Lubelszczyzny, podnosząc jego atrakcyjność w codziennych dojazdach do miejsc pracy, nauki i wypoczynku.

Pojazdy, które zostaną dostarczone w ramach realizowanego aktualnie projektu będą najnowocześniejszym taborem w skali nie tylko Lubelszczyzny, ale całego kraju – ocenia Michał Zdun, dyrektor Dep. Polityki Transportowej i Drogownictwa. Samorządową flotę tworzy aktualnie 18 pojazdów, przede wszystkim o napędzie spalinowym, dzięki którym możliwe było przywrócenie połączeń kolejowych na liniach kolejowych nr 69 i 72 (w relacji Lublin – Zamość) oraz linii nr 30 (w relacji Lublin – Lubartów/Parczew).

Zakładam, że nowe pojazdy zastąpią znaczną część wyeksploatowanych, kilkudziesięcioletnich elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 wykorzystywanych obecnie przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. – dodaje dyrektor Zdun.

Po zakończeniu trwającej obecnie modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 68 (na odcinku Lublin Zemborzyce – Stalowa Wola Rozwadów) nowe składy będą mogły kursować również w kierunku Stalowej Woli i Rzeszowa.

Pozyskanie nowych pojazdów stworzy województwu nowe możliwości operacyjne, poprawiając istotnie nie tylko jakość ale także ekonomikę przewozów, które dofinansowywane są ze środków budżetu województwa. Wypada mieć nadzieję, że w niedługiej perspektywie wszyscy odczujemy nową jakość w transporcie kolejowym na obszarze Lubelszczyzny.