Województwo Lubelskie z nominacją za program polityki zdrowotnej w konkursie „Zdrowy Samorząd”

„Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021” realizowany przez Województwo Lubelskie został nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Głosowanie trwa do 1 marca br.

Program w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa znalazł się wśród 30. najlepszych programów w Polsce wyróżnionych w II edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”. Jest to program skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego powyżej 18. roku życia, u których na etapie badania kwalifikacyjnego został zidentyfikowany problem zdrowotny dotyczący kręgosłupa.

Głównym celem programu jest nie tylko zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców naszego województwa, ale przede wszystkim zwiększenie wykrywalności oraz objęcie mieszkańców naszego województwa profesjonalną opieką profilaktyczną. Cieszę się, że prowadzone przez lubelski samorząd działanie zostało docenione. – mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Wojciechowski.

Warto zaznaczyć, że program wdrażany przez Samorząd Województwa Lubelskiego jest kontynuacją z lat 2012 – 2015. A powstał przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Lublinie.

Jak, gdzie i do kiedy można oddać swój głos?

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową portalu samorządowego: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2019,47/

Termin mija 1 marca br. o godzinie 12.00.