Współpraca Województwa Lubelskiego i Obwodu Lwowskiego

Finansowanie wspólnych projektów, potencjalne kierunki współpracy i wsparcie polsko-ukraińskich partnerstw na poziomie lokalnym były głównymi tematami spotkania przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych z Obwodu Lwowskiego i Województwa Lubelskiego.

Reprezentanci władz lokalnych i organizacji pozarządowych z Obwodu Lwowskiego uczestniczyli w roboczym spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Rozmowom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Zbigniew Wojciechowski wraz z Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie Wasylem Pavlyukiem. Delegacja z Ukrainy przedstawiła propozycje projektów transgranicznych w zakresie turystyki i wspólnego dziedzictwa. Możliwość finansowania takich inicjatyw zapewnia Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO przewidziany został ostatni nabór. Dotyczy on mikroprojektów nie przekraczających wartości 60 tys. EUR. Bieżące informacje dotyczące programu można znaleźć tutaj.

Obwód Lwowski to jeden z regionów partnerskich Województwa Lubelskiego. Od 2004 r. obowiązuje Umowa między Województwem Lubelskim i Obwodem Lwowskim o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej.