Współpraca transgraniczna Polska – Ukraina

Marszałek Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej spotkali się w Lublinie. Głównym tematem rozmów były wspólne projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Marszałek Sławomir Sosnowski i Przewodniczący Ołeksandr Hanuszczyn rozmawiali o obecnym stanie oraz perspektywach współpracy transgranicznej pomiędzy Województwem Lubelskim i Obwodem Lwowskim. Potrzeba dalszego rozwoju współpracy ekonomicznej, społecznej i kulturalnej jest nadal aktualna. W tym kontekście Marszałek został zaproszony do udziału w Forum Rozwoju Regionalnego organizowanym przez władze Obwodu Lwowskiego w dniach 23-25 czerwca 2017 w Truskawcu (Ukraina). W programie przewidziano liczne dyskusje panelowe, m. in. na temat procesów decentralizacyjnych, mechanizmów wspierania małego i średniego biznesu, jak również spotkania z przedstawicielami świata polityki i biznesu.

W najbliższych dniach Wspólny Sekretariat Techniczny ma zakończyć ocenę koncepcji projektów, które zostały złożone w priorytetach Dziedzictwo oraz Bezpieczeństwo. Następnym krokiem będzie poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny (wyniki będą dostępne również na stronie programu) oraz zaproszenie autorów rekomendowanych projektów do złożenia pełnych wniosków w terminie do końca maja 2017 r.

Województwo Lubelskie i Obwód Lwowski współpracują na podstawie umowy partnerskiej z dnia 16 czerwca 2004 roku. Obecnie realizowana jest również Strategia Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020, w ramach której określone zostały cele i kierunki współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Brzeskiego (Białoruś), Obwodu Lwowskiego i Obwodu Wołyńskiego (oba Ukraina).