Współpraca samorządów z Indiami

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wzięli udział w seminarium „Współpraca Międzynarodowa Samorządów – nowe perspektywy i wyzwania – INDIE”. Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zgromadziło przedstawicieli administracji, biznesu i nauki.

Zaproszeni prelegenci przedstawili indyjską drogę do potęgi ekonomicznej, percepcję Polski i Polaków w Indiach, różnice w europejskiej i indyjskiej kulturze biznesu oraz przykłady wspólnych przedsięwzięć oraz polskie inwestycje w Indiach jak i indyjskie inwestycje w Polsce.

W ostatnich latach współpraca polsko-indyjska, oparta przede wszystkim na eksporcie urządzeń mechanicznych i wyrobów z metali nieszlachetnych oraz imporcie produktów przemysłu chemicznego i materiałów włókienniczych, została zintensyfikowana w dziedzinie górnictwa. W styczniu 2017 r. zawarto porozumienie o współpracy województwa śląskiego z indyjskim regionem Bengal Zachodni, a w kwietniu 2018 r. – porozumienie o współpracy polskich firm z branży górniczej i organizacji wspierających ich inwestycje w Indiach. Co więcej na indyjskim rynku od kilkunastu lat obecne są polskie firmy takie jak CANPACK, Inglot czy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. W 2015 roku wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Indiach wynosiła 235,8 mln USD.