RegHub skupia europejskie miasta i regiony i ocenia wdrażanie polityki UE. Sieć została zainicjowana w 2018 r. i składa się z lokalnych i regionalnych urzędników publicznych (punktów kontaktowych), którzy zbierają od zainteresowanych stron specjalistyczne informacje zwrotne na temat doświadczeń z wdrażania istniejących polityk UE w terenie. Tym samym sieć wnosi perspektywę lokalną i regionalną do kreowania polityki UE i poszerza swą bazę faktograficzną.

Z początkiem roku 2021 ruszyła kolejna edycja RegHub 2.0, w której Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, w imieniu Województwa Lubelskiego, jest „punktem kontaktowym” w kwestii wdrażania polityki UE na terenie Lubelszczyzny. Pierwsze spotkanie RegHub odbyło się 21 stycznia br. i pozwoliło na poznanie członków sieci z innych państw, zaznajomienie się z zasadami działania platformy oraz planem prac na najbliższe miesiące.