Kolejne etapy realizacji projektu ROSIE, wdrażanie działań pilotażowych w MŚP były tematami piątego spotkania partnerów projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP(https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ROSIE.html)  współfinansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa.

W dniach 1-2 października br. w Nowej Goricy (Słowenia) odbyło się piąte spotkanie partnerów projektu ROSIE, któremu towarzyszyła wizyta studyjna wśród instytucji i firm zaangażowanych do działań pilotażowych. W ramach zaplanowanych spotkań przedstawiciele 11 instytucji współpracujących w przedsięwzięciu rozmawiali na temat aktualnego stanu prac oraz kolejnych działań przewidzianych w harmonogramie. Dyskusje dotyczyły przede wszystkim pakietu, którego celem jest opracowanie na poziomie każdego z regionów partnerskich tzw. Mapy Drogowej – dokumentu strategicznego odnoszącego się do wdrażania odpowiedzialnych innowacji w regionie. W rezultacie prac powstanie wspólna Mapa Drogowa dla projektu ROSIE zawierająca rekomendacje w zakresie podejścia do Odpowiedzialnych Innowacji na poziomie makroregionu Europy Środkowej. Ponadto rozmawiano o postępach w realizacji działań pilotażowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w regionach i miastach partnerskich projektu. Za wdrażanie tego pakietu tematycznego na poziomie całego przedsięwzięcia odpowiada Województwo Lubelskie. Uczestnicy działań pilotażowych w regionie tj. Jan Góźdź Eureka Grupa Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie; Antosiewicz.Edu Katarzyna Antosiewicz; Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o.; Industi sp. z o.o.; POLSPRAY Dawid Malinowski, są na etapie wprowadzania działań naprawczych w firmach i zwiększania swojego potencjału w zakresie odpowiedzialnych innowacji.

Spotkanie w Nowej Goricy było również okazją do zapoznania się ze stosowaniem podejścia w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji w rozwijaniu produktów turystycznych. Przedstawione zostały przedsięwzięcia dotyczące Europejskiego Placu w Nowej Goricy o szczególnym znaczeniu ze względu na przebiegającą tam granicę włosko-słoweńską (dawniej granicę jugosłowiańsko-wloską) oraz Zamku Rihemberk.

Projekt ROSIE finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która służyć będzie zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji (RI – Responsible Innovation) oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt  jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.