Turystyka no polsko-białoruskim pograniczu

W Białowieży odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Województwa Lubelskiego i Podlaskiego oraz Obwodu Brzeskiego i Grodzieńskiego. Celem spotkania było m.in. określenie zasad działania i zadań Polsko-Białoruskiej Grupy Roboczej ds. rozwoju turystyki.

Utworzenie Polsko-Białoruskiej Grupy Roboczej ds. rozwoju turystyki to nowa inicjatywa Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Do podstawowych zadań grupy ma należeć koordynacja działań na rzecz rozwoju turystyki na polsko-białoruskim pograniczu oraz realizacja wspólnych inicjatyw m.in. w zakresie wytyczania transgranicznych szlaków turystycznych oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obu państw.

Spotkanie robocze umożliwiło ustalenie regulaminu oraz kierunków pracy grupy roboczej. Wśród priorytetów grupy znalazły się m.in. wspólne inicjatywy w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina i polskiej współpracy rozwojowej oraz opracowanie wspólnych materiałów poprawiających dostępność informacji turystycznej na polsko-białoruskim pograniczu.

Obwód Brzeski, który jest regionem partnerskim Województwa Lubelskiego od 2000 r., to jedno z najpopularniejszych turystycznie miejsc na Białorusi. Mieści się tam m.in. Park Narodowy Puszcza Białowieska, włączony do rejestru naturalnego dziedzictwa światowego UNESCO. Od 2017 r. w obwodzie funkcjonuje strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć”, którą można odwiedzić bez konieczności posiadania białoruskiej wizy.