Szkolnictwo zawodowe w Polsce, Czechach i Francji

Podsumowanie mobilności uczniów i nauczycieli, przygotowanie wydarzeń promujących wyniki projektu CIVEEL oraz forma przyszłej współpracy były głównymi zagadnieniami roboczego spotkania koordynatorów projektu CIVEEL, które miało miejsce w Lublinie.

W dniach 20-21 maja przedstawiciele Województwa Lubelskiego, Kraju morawsko-śląskiego (Czechy) oraz Regionu Grand Est (Francja) zebrali się w Lublinie w ramach ostatniego spotkania koordynatorów projektu pt. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” (CIVEEL). Projekt, finansowany z Programu Erasmus+, zakłada wymianę doświadczeń z zakresu szkolenia zawodowego w branżach: chemicznej, hotelarskiej, rolniczej i logistycznej. W ramach projektu 12 placówek z 3 krajów przeprowadziło wymiany uczniów i nauczycieli. Uczestnicy mobilności mogli przekonać się jak wygląda nauczanie w szkołach zawodowych w Polsce, Francji i Czechach, w jaki sposób poszczególne szkoły współpracują z biznesem oraz jak współpraca w międzynarodowym środowisku wpływa na realizację powierzonych zadań. Ponadto uczniowie mieli okazję podjąć się nowych wyzwań zawodowych pozwalających nabyć nowe lub poszerzyć już posiadane umiejętności.

Oficjalne podsumowanie zebranych doświadczeń i prezentacja rezultatów projektu odbędzie się na początku lipca br. w Metz we Francji. Wydarzenie promujące zarówno projekt jak i samą ideę współpracy będzie jednocześnie miejscem prezentacji przewodnika, który będzie zawierał istotne informacje z punktu widzenia każdego zainteresowanego przygotowaniem projektu wymiany międzynarodowej w ramach szkolnictwa zawodowego i programu Erasmus +.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld EUR. Projekt CIVEEL został dofinansowany kwotą blisko 160 tys. EUR. Więcej o projekcie tutaj.

galeriaGALERIA