Stypendyści z Ukrainy i Białorusi z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim

„Aktywni dla Polski” to program stypendialny dla młodych osób pochodzenia polskiego z Ukrainy i Białorusi, które aktywizują się w swoich małych wspólnotach, prowadząc działalność polonijną. Jest to wyróżnienie dla osób, które kultywują polską tradycję, język i zwyczaje narodowe, jednocześnie działając na rzecz swoich społeczności.

Ze stypendystami programu spotkał się p. Michał Mulawa, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Przewodniczący sejmiku przybliżył uczestnikom zagadnienia dotyczące samorządu terytorialnego w Polsce, w szczególności kwestie dotyczące reformy samorządowej, podziału kompetencji, inwestycji, finansów oraz programów europejskich wdrażanych przez samorząd województwa. W ramach wizyty w urzędzie marszałkowskim goście zapoznali się również z głównymi kierunkami prowadzonej przez województwo współpracy międzynarodowej.

W ramach dalszej części pobytu w Lublinie w dniach 8-12 lipca 2019 r. stypendyści będą zapoznawać się z: warunkami prowadzenia działalności pozarządowej w Polsce, możliwościami rozwoju swoich organizacji polonijnych, ofertą szkół wyższych w Lublinie, funkcjonowaniem instytucji publicznych w Lublinie. W programie znajdują się wykłady z historii Polski, warsztaty językowe oraz wizyty studyjne. Organizatorem programu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.