Spotkanie Marszałka Województwa Lubelskiego z Ambasadorem Bułgarii

10 maja Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski spotkał się z Ambasadorem Bułgarii  w Polsce-Emilem Yalnazovem. Tematem rozmów była współpraca międzyregionalna, wykorzystanie środków unijnych oraz możliwość współpracy gospodarczej, kulturalnej i turystycznej.

Marszałek w rozmowie z Ambasadorem podkreślił zadowolenie z obecnej współpracy polsko-bułgarskiej m.in. w komisjach COR oraz w ramach wspólnych działań samorządów z terenu województwa lubelskiego i Bułgarii, a także wspólnych działań Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy, korzystających ze środków unijnych w ramach programu Erasmus Plus. Zapewnił również o chęci rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki i gospodarki.

Ambasador wyraził uznanie dla Polski za to, że bardzo dobrze wykorzystuje środki unijne oraz podkreślił, iż niezwykle istotne w stosunkach między naszymi krajami jest budowanie więzi, a przede wszystkim współpraca międzyregionalna. Ponadto Konsul Honorowy Bułgarii zaproponował zorganizowanie spotkania, podczas którego przedsiębiorcy z Bułgarii przedstawiliby potrzeby bułgarskiego rynku, i zachęcili do współpracy polskich przedsiębiorców. Strony uzgodniły potrzebę rozwoju współpracy międzyregionalnej, wymiany doświadczeń w sferze wykorzystania środków unijnych oraz edukacji młodych ludzi. Ustalono także organizację spotkania branż turystycznych.

Ambasador otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbędzie się w dniach 25-26 września 2017 r. w Lublinie, jak również na wizytę szefów misji zagranicznych na Lubelszczyźnie w październiku tego roku. W 2016 r. ok. 50 firm z terenu województwa eksportowało towary do Bułgarii. W okresie letnim po raz kolejny zostanie uruchomione połączenie lotnicze pomiędzy Lublinem i Burgas, nadmorskim kurortem w Bułgarii.

galeriaGALERIA