Spotkanie koordynatorów projektu SHAKER w Regionie Grand Est (Francja)

W dniach 13-16 czerwca odbyło się spotkanie koordynatorów projektu SHAKER współfinansowanego z programu Erasmus +. Głównymi tematami było zarządzanie i implementacja projektu, przygotowanie raportu okresowego, zaplanowanie najbliższych mobilności, czyli warsztatów wymiany doświadczeń, oraz kontynuacja podjętych w projekcie zagadnień w ramach nowych inicjatyw w formacie międzynarodowym.  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Województwa Lubelskiego, Regionu Grand Est z Francji, Prowincji Gelderland z Holandii oraz Kraju Morawsko- Śląskiego z Czech. W ramach rozmów omówiony został potencjalny zakres tematyczny projektu, który byłby kontynuacją obecnie realizowanego SHAKER-a. Przedstawiciele partnerów projektu zgodzili się, że kolejny projekt mógłby poruszyć zagadnienia z zakresu telemedycyny bądź zdrowia psychicznego. Następne spotkanie koordynatorów zaplanowane jest w Województwie Lubelskim. Będzie to okazja do ostatecznego dopracowania podręcznika dobrych praktyk i zaleceń, który jest opracowywany na podstawie doświadczeń wszystkich uczestników SHAKER-a.  

Projekt SHAKER ma na celu wypracowanie podręcznika dobrych praktyk i zaleceń dotyczących najlepszych sposobów, narzędzi oraz strategii służącym zwiększeniu atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej. W ramach współpracy zaplanowane zostały dwa główne typy działań: warsztaty dla pracowników samorządów regionalnych, szkół oraz nauczycieli oraz międzynarodowe spotkania projektowe, w których udział biorą koordynatorzy projektu z każdego kraju. Najbliższe warsztaty zostały zaplanowane w Kraju Morawsko-Śląskim, regionie lidera projektu. 

Samorząd Województwa Lubelskiego od 2002 r. współpracuje na podstawie umowy z Regionem Grand Est. Spotkanie w ramach projektu stało się okazją do bezpośrednich spotkań przedstawicieli partnerskich samorządów. Delegacja z Województwa Lubelskiego spotkała się z przedstawicielem samorządu terytorialnego Regionu Grand Est. Podstawowym tematem spotkania była wojna w Ukrainie oraz pomoc humanitarna świadczona przez Województwo Lubelskie dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Województwie Lubelskim oraz w ramach współpracy z ukraińskimi obwodami. 

SHAKER to międzynarodowy projekt z obszaru kształcenia zawodowego, zdrowia i opieki społecznej. Projekt jest finansowany ze środków programu ERASMUS +. Koordynacją in realizacją zajmuje się Kraj morawsko-śląski w Czechach (koordynator), Region Grand Est (Francja), Prowincja Gelderland (Holandia) oraz Województwo Lubelskie. Dodatkowo w projekcie udział biorą po 2 szkoły zawodowe z Holandii, Czech i Polski: Fundacja Regionalnego Centrum Szkoleniowego Rivor w Tiel, Stichting BVE Oost-Gelderland w Doetinchem, Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka z Ostrawy, Stredni skola prof. Zdenek Matejcka z Ostrawy-Poruba, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie.