Od 1 września 2017 r. Województwo Lubelskie realizuje jako parner regionalny projekt „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” (CIVEEL) finansowany z Programu Erasmus+ w wysokości blisko 157 000 €. Przedsięwzięcie jest wdrażane we współpracy z partnerskim regionem Lubelszczyzny Grand Est (Francja) i Krajem morawsko-śląskim (Czechy).

W dniach 19-20 października przedstawiciele Departamentu Gospodarki i Współpracy Gospodarczej wzięli udział w pierwszym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w Strasburgu, stolicy francuskiego regionu Grand Est. Zarządzanie i implementacja projektu, ustalenie strategii komunikacyjnej oraz zaplanowanie najbliższych mobilności w ramach projektu CIVEEL były jednymi z tematów spotkania.

Projekt, w którym doświadczenia z zakresu szkolenia zawodowego wymieni 12 placówek z 3 krajów, ma na celu zwiększenie zatrudnienia młodych absolwentów szkół zawodowych m. in. poprzez ofertę szkoleń praktycznych w Polsce, Czechach i Francji.

Główny koordynator CIVEEL to Region Grand Est, a koordynatorzy regionalni to Kraj morawsko-śląski i Województwo Lubelskie. Po stronie polskiej, obok Województwa Lubelskiego, udział biorą następujące szkoły : Zespół Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach, Zespół Szkół w Janowie Lubelskim, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Za priorytetowe obszary wymiany i współpracy uznano następujące kierunki kształcenia: 1. hotelarstwo-usługi gastronomiczne; 2. specjalność chemiczna; 3. specjalność transportowa; 4. specjalność rolno-spożywcza.

Dzięki spotkaniu koordynatorów w Strasburgu udało się wypracować narzędzia niezbędne do ewaluacji wyników projektu oraz strategię komunikacyjną i plan rozpowszechniania informacji o prowadzonych działaniach. Pierwsza wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą szkół została zaplanowana na początek grudnia 2017. Podczas wizyty we francuskich szkołach nauczyciele z Lubelszczyzny oraz Kraju morawsko-śląskiego poznają dobre praktyki z zakresu doradztwa i nauczania zawodowego, odwiedzą lokalne przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołami oraz dowiedzą się w jaki sposób wspierani są absolwenci szkół zawodowych na rynku pracy.

Na kolejnych etapach realizacji projektu zaplanowano wymianę doświadczeń kadry edukacyjnej w Czechach i na Lubelszczyźnie oraz mobilności uczniów w trzech krajach uczestniczących w przedsięwzięciu. W ich ramach młodzież zapozna się z funkcjonowaniem szkolnictwa zawodowego za granicą oraz odbędzie krótkie praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld EUR. W trakcie trwania z programu skorzysta 4 mln osób.

galeriaGALERIA