KIEW 2017 zakończony!

Zakończył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. Impreza, zgromadziła w tym roku ponad tysiąc uczestników z kilkunastu krajów, a wśród gości znaleźli się m. in. Refat Czubarow – Przywódca Tatarów Krymskich, Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego czy Sławomir Nowak – szef ukraińskiej agencji drogowej „Ukrawtodor”. Tegoroczny Kongres uświetniła nagroda Rady Europy, którą Lublin otrzymał jako piąte miasto w Polsce.

– Wszyscy wiemy, że demokracja wywodzi się z poziomu lokalnego. To przede wszystkim szansa na udział i bezpośredni wpływ na decyzje oraz działania lokalnych władz. To poczucie współodpowiedzialności za losy swojej małej Ojczyzny i całego kraju. Rozumiemy jakie to ważne. Dlatego spotykamy się dzisiaj w Lublinie – powiedział Marszałek Sławomir Sosnowski podczas przemówienia otwierającego tegoroczny Kongres.

Linia programowa dotycząca demokracji lokalnej była jak co roku jednym z najważniejszych wydarzeń Kongresu. Panel dyskusyjny moderowany przez Pawła Prokopa z Fundacji Inicjatyw Menadżerskich pt. Sieciowanie samorządowej współpracy międzynarodowej, w którym poza Marszałkiem Sosnowskim wzięli udział m. in. Ołeksandr Hanuszczyn – Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej, Wiktor Owczaruk – Przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej oraz przedstawiciele miast i powiatów stanowił istotny głos w debacie prowadzenia współpracy na poziomie lokalnym pomiędzy regionami z Polski i Ukrainy.

Na Kongresie nie mogło zabraknąć tematu innowacji. O wsparciu jakie oferuje Województwo Lubelskie młodym ludziom wchodzącym w świat biznesu opowiedzieli przedstawiciele Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, którzy wraz Urzędem Miasta Lublina, Fundacją Teatrikon, Big City Development, plusBrand oraz Profesjonalną TV uczestniczyli w panelu pt. Instrumenty kreowania przedsiębiorczości ludzi młodych.

Łącznie w ciągu dwóch dni odbyło się ponad 40 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział blisko 200 panelistów z kilkunastu krajów. W tym roku do tradycyjnych tematów podejmowanych na Kongresie, takich jak demokracja lokalna, innowacje i biznes, bezpieczeństwo czy kultura, dołączyła równość. Nowa linia programowa skupiła ekspertów specjalizujących się w zwalczaniu dyskryminacji w życiu publicznym jak również działaczy organizacji dbających o przestrzeganie praw człowieka.

KIEW to idealna okazja do odbycia spotkań z oficjalnymi przedstawicielami regionów, którzy w tym roku licznie zjawili się na Kongresie. W tym roku Marszałek odbył rozmowy z delegacjami reprezentującymi obwody takie jak Tarnopolski, Lwowski, Charkowski czy Winnicki. Z przedstawicielami Obwodu Tarnopolskiego, Stepanem Barną – Przewodniczącym Tarnopolskiej Rady Obwodowej oraz Wiktorem Owczarukiem Marszałek Sosnowski oraz pracownicy Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej omówili perspektywy dalszej współpracy w tym ewentualne podpisanie umowy partnerskiej. Spotkania były również idealną okazją do zaproszenia na zaplanowany na początek listopada Europejski Tydzień Innowacji oraz odbywające się w jego ramach Seminarium Miast i Regionów Partnerskich.

Obok dyskusji panelowych w ramach Kongresu zorganizowany został szereg imprez towarzyszących, projekcje filmów, sztuki teatralne, wystawy fotografii i malarstwa. W programie wydarzenia znajdują się również Międzynarodowa Giełda Grantodawców oraz Seminarium Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej odbył się w tym roku już po raz szósty. Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublina oraz Lubelskie Centrum Konferencyjne.