Debata o polsko-białoruskich relacjach gospodarczych

W Lublinie zakończyło się XXI Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo – 2017”, które w tym roku odbywało się pod hasłem „Popatrzmy w przyszłość: budownictwo, transport i logistyka – pola dla nowoczesnej współpracy sąsiadów”. Organizatorami wydarzenia były Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa oraz Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa. W ceremonii otwarcia wziął udział m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, a także Prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz Aleksander Awierianow, Ambasador Białorusi w Polsce.

W swoim wystąpieniu Marszałek Sosnowski mówił o aktualnym stanie współpracy ekonomicznej pomiędzy Województwem Lubelskim a Białorusią. Podkreślił rolę Białorusi jako ważnego partnera eksportowego Lubelszczyzny, zaznaczając równocześnie, że potencjał naszych relacji handlowych pozostaje nadal w znacznym stopniu niewykorzystany. Zachęcał do zacieśnienia kontaktów gospodarczych, gdyż sukces wspólnych przedsięwzięć i dobre wyniki wymiany handlowej przełożą się na rozwój regionu.

W ramach Forum „Dobrosąsiedztwo – 2017” obyły się dwie sesje tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła polsko-białoruskiej współpracy w sektorze budownictwa, transportu i logistyki. Prelegenci, przedstawiciele polskich i białoruskich instytucji działających w obszarze infrastruktury, poruszali zagadnienia transportu kolejowego, samochodowego i wodnego, a także kwestie wyzwań związanych z przepustowością przejść granicznych między Polską a Białorusią. Tematem drugiej sesji były skuteczne struktury i instrumenty wsparcia współpracy międzynarodowej. Mówiono m.in. o klimacie inwestycyjnym w Białorusi i ubezpieczeniach kredytów eksportowych dostępnych dla polskich przedsiębiorców.

Forum stanowiło znakomitą okazję do spotkań pomiędzy przedstawicielami Województwa Lubelskiego a delegacjami białoruskimi. 14 listopada br. gościem Marszałka Sosnowskiego był Ambasador Białorusi w Polsce, Aleksander Awierianow. Podczas spotkania prowadzono rozmowy m.in. na temat energetyki i OZE oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej Województwa Lubelskiego. Poruszono kwestię drogi wodnej E-40 – Ambasador Awierianow zaoferował swoje wsparcie dla działań prowadzących do rewitalizacji tego szlaku. Marszałek Sosnowski podzielił się wrażeniami z Europejskiego Tygodnia Innowacji i zaprosił Ambasadora do udziału w przyszłorocznej edycji tego wydarzenia.

Istotnym rezultatem Forum jest nawiązanie kontaktów pomiędzy Województwem Lubelskim a Obwodem Homelskim. Małgorzata Błaszczyk-Osik, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL spotkała się z Dyrektor Departamentu Zagranicznych Relacji Gospodarczych Homelskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego, Alevtiną Saranchuk, która w imieniu reprezentowanego przez siebie obwodu wyraziła wolę współpracy z naszym regionem. W spotkaniu z przedstawicielami Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej uczestniczył również Wicekonsul Białorusi w Białej Podlaskiej, Sergei Botvich. Zidentyfikowano potencjalne obszary wspólnych działań: współpraca gospodarcza, turystyka oraz realizacja projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Województwo Lubelskie zostało zaproszone do uczestnictwa w Homelskim Forum Gospodarczym zaplanowanym na maj 2018 roku.

Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo-2017” miało miejsce w dniach 14-15 listopada br. w ramach Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS, których organizatorem były Targi Lublin S.A.

galeriaGALERIA