„Wpływ pandemii koronawirusa na polsko- niemieckie stosunki międzyregionalne: kontakty i wymiana mimo pandemii- najlepsze praktyki z zakresu współpracy gmin, miast, społeczeństwa obywatelskiego” to temat tegorocznych obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbyły się 15 grudnia 2020 r., wyjątkowo, ze względu na obecną sytuację, w formie wideokonferencji. Organizatorem wydarzenia w tym roku była strona niemiecka. Spotkanie i krótką dyskusję prowadził Stephen Bastos, polsko- niemiecki ekspert  z Fundacji Genshagen. Liczni uczestnicy to przedstawiciele polskich województw i miast, niemieckich landów, Euroregionów, Ministerstw Polski i Niemiec, Słubicko- Frankfurckiego Centrum Kooperacji, a także szefowie polskich i niemieckich szpitali: Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Kliniki Uniwersyteckiej w Monastyrze.

W trakcie spotkania przedstawione zostały dwa referaty prezentujące doświadczenia szpitali polskich i niemieckich z walki z pandemią. Wskazano podobieństwa, a także różnice w rozwoju sytuacji na terenie obu krajów. Obecna druga fala zachorowań ma podobny przebieg zarówno w Polsce, jak też i w Niemczech. Wskazano też mocne i słaby strony systemów opieki zdrowotnej. Największym problemem w obu przypadkach okazał się niedobór wyspecjalizowanego personelu medycznego, który ma decydujący wpływ na stabilność sytuacji.

Ważnym punktem obrad było wskazanie dobrych praktyk płynących ze współpracy międzyregionalnej Polski i Niemiec w tym trudnym czasie.  Przykładem jest udostepnienie i sfinansowanie  przez władze Brandenburgii internatu dla polskich uczniów z terenów przygranicznych, którzy uczęszczają do szkół na terenie Niemiec.

 Wspomniano też o takich akcjach, jak wzajemna pomoc polegająca na przekazywaniu  stronie polskiej środków ochrony osobistej: maseczki, fartuchy, rękawiczki. Zwrócono też uwagę na to, jak ważne w obecnej sytuacji jest utrzymanie dobrych relacji partnerskich, wzajemne uczenie się od siebie, otwartość oraz solidarność w walce z pandemią.

Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej rozpoczął swoją działalność w 1991 r. w ramach Polsko- Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej na mocy polsko- niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Głównym  jego zadaniem jest wspieranie współpracy i kontaktów międzyregionalnych, gminnych, międzyinstytucjonalnych pomiędzy związkami i stowarzyszeniami obu krajów, których działalność wykracza poza obszar transgraniczny.