Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego z 31 grudnia 2019 roku, po przeliczeniu i zweryfikowaniu  głosów oddanych na kandydatów do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawia wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów sporządzone w formie protokołu z dnia 27 lutego 2020 roku Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Protokół z posiedzenia komisji do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnych głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji z dnia 27 lutego 2020 roku.

Wyniki wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji.