Konkurs „Plenery edukacyjne” rozstrzygnięty

30 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Plenery edukacyjne”. Finansowe wsparcie w wysokości łącznie 200 tys. zł umożliwi wyjazd 500. dzieci na warsztaty edukacyjne organizowane na terenie parków narodowych (Poleskiego i Roztoczańskiego), parków krajobrazowych (Kazimierskiego, Kozłowieckiego i Lasy Janowskie), a także Obszarów Natura 2000.

Przypomnijmy, że „Plenery edukacyjne”, to premierowy – w obszarze ekologii – konkurs ofert na najlepsze projekty związane z organizacją letnich jedno- lub kilkudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół naszego regionu na terenie lubelskich obszarów chronionych. Przedsięwzięcia będą realizowane w terminie od 15 lipca do 30 września 2022 r.

 Misją konkursu jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa, ze szczególnym akcentem na przekaz wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.

W pierwszej edycji „Plenerów edukacyjnych” dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego trafią do czterech wykonawców zadania publicznego:

  1. Stowarzyszenie Cichosz – projekt „Plenery edukacyjne dla dzieci z Gminy Milanów”
  2. Fundacja Smaki Kultury – projekt „Zielone półkolonie”
  3. Fundacja Biznes Edukacja Rozwój – projekt „Plenery ekologiczne dla dzieci w Poleskim Parku Narodowym”
  4. Fundacja Dobra Droga – „Przyroda wokół nas”.

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plenery edukacyjne 2022  na stronie w BIP.