XXXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Jednolity porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Wybór sekretarzy obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 5. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
  6a. Przyjęcie apelu w sprawie dramatycznej sytuacji w sadownictwie.
  6b. Przyjęcie apelu o wszczęcie procedury wprowadzającej stan klęski żywiołowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby afrykańskiego pomoru świń.
  6c. Przyjęcie stanowiska w sprawie ustaw dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
 7. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku.
  8.Podjęcie uchwały w sprawie:
  8.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego;
  8.2. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
  8.3. rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa Lubelskiego.
  9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  10. Sprawy różne, wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad.