XVIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 28 sierpnia 2020 r. w godzinach od 14.00 do 18.00.

Link do transmisji z sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Województwa Lubelskiego. Podsumowanie działalności Zarządu Województwa Lubelskiego w 2019 roku”.
  5.1. Debata nad raportem o stanie Województwa Lubelskiego.
  5.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Lubelskiego.
 6. Sprawozdanie finansowe Województwa Lubelskiego za 2019 rok (zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta).
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2019 rok (zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej).
 8. Sprawozdanie roczne za 2019 rok z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego.
 9. Informacja o stanie mienia Województwa Lubelskiego za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Lubelskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Województwa Lubelskiego za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Lubelskiego za 2019 rok (po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej).
 12. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w trybie przetargu umowy dotyczącej oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, na działalność statutową Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, nieruchomości Województwa Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zamościu.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej – wycofany.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Lublinie.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Chełmie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lubartów w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadanie własne z zakresu pomocy społecznej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Batorz w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrzanów w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Godziszów w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłoczew w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rossosz w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Stoczek Łukowski w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebieszów w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Urszulin w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilkołaz w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włodawa w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wyryki w 2020 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 34. Sprawy różne, wolne wnioski.
 35. Zakończenie obrad.

komplet materiałów