VIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  15 lipca 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 12.10 – 13.15 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Modliborzyce w 2019 r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

komplet materiałów