Harmonogram prac nad projektem budżetu województwa lubelskiego na 2018 rok:

  • 5 grudnia – 6 grudnia – posiedzenia komisji w sprawie Projektu Budżetu na 2018 r.,
  • 7 grudnia  – zakończenie terminu składania wniosków do Komisji Budżetowej,
  • 12 grudnia  – posiedzenie Komisji Budżetowej,
  • 15 grudnia – spotkanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących wszystkich komisji Sejmiku z Zarządem Województwa Lubelskiego i Skarbnikiem Województwa,
  • 29 grudnia – sesja budżetowa.