Posiedzenia komisji będą miały miejsce w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4.


21 czerwca 2016 r.
♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00, sala 063A
porządek obrad
♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 12.00, sala 063A
porządek obrad

22 czerwca 2016 r.
♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji  i Gospodarki, godz. 8.00, sala 063A
porządek obrad
♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 8.00, sala 269
porządek obrad
♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, sala 063A
porządek obrad
♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 10.00, sala 063A
porządek obrad