Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL, przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie

25 stycznia

♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, godz. 11.00, sala nr 269 (II piętro)
porządek obrad

28 stycznia

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, sala 063A
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 10.00, sala 063A
porządek obrad