Posiedzenie komisji będzie prowadzone w systemie zdalnym za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie zdalnym proszę wskazać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w komisji. Powyższą informację proszę przekazać do 19 marca br. do godz. 9.30 na adres: sejmik@lubelskie.pl.

19 marca 2021 r.

Komisja Rewizyjna, godz. 11.00
porządek obrad

 

25 marca 2021 r.

Posiedzenie komisji będzie prowadzone w systemie zdalnym za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie zdalnym proszę wskazać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w komisji. Powyższą informację proszę przekazać do 25 marca br. do godz. 9.00 na adres: sejmik@lubelskie.pl.

Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 10.00
porządek obrad


26 marca 2021 r.

Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie zdalnym proszę wskazać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w komisji. Powyższą informację proszę przekazać do 26 marca br. do godz. 10.30 na adres: sejmik@lubelskie.pl.

♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 11.30
porządek obrad

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu , godz. 12.00
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 13.00
porządek obrad

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, godz. 14.00
porządek obrad

♦ Komisja Budżetowa, godz. 14.30
porządek obrad