Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4.

3 czerwca
♦ Komisja Rewizyjna, godz. 10.00, s. 063A
porządek obrad