18 grudnia 2017 r.

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, (s. 269 II piętro)
porządek obrad

♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 10.00,  (s. 269 II piętro)
porządek obrad

♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00, (s. 035)
porządek obrad

 Posiedzenia komisji odbędą się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4.