5 grudnia 2017 r.

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.00, (s 063A)
porządek obrad

6 grudnia 2017 r.

♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 9.00, (s. 063A)
porządek obrad
♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00, (s. 063A)
porządek obrad
♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 9.00, (s. 063A)
porządek obrad
♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, (s. 063A)
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 14.00, (s. 063A)
porządek obrad

♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 14.00,  (s. 063A)
porządek obrad

12 grudnia 2017 r.

♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.00, (s. 063A)
porządek obrad

 
 
 Posiedzenia komisji odbędą się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4.