6 listopada 2017 r.

♦ Komisja Rewizyjna, godz. 13.00, s. 063A, Lublin, ul. A. Grottgera 4
porządek obrad