Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie , ul A. Grottgera 4, sala 063 A

29 września 2017 r.

♦ Komisja Budżetowa, godz. 10.00
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 12.00
porządek obrad


2 października 2017 r.

♦ Komisja Infrastruktury, Innowacji i Gospodarki, godz. 9.30
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 10.00
porządek obrad