Posiedzenie komisji będzie prowadzone w systemie zdalnym za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie zdalnym proszę wskazać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w komisji. Powyższą informację proszę przekazać do 5 lutego br. do godz. 9.30 na adres: sejmik@lubelskie.pl.

5 lutego 2021 r.

Komisja Rewizyjna, godz. 11.00
porządek obrad

 

Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w obradach komisji w trybie zdalnym proszę wskazać nazwę konta w aplikacji Microsoft Teams lub adres mailowy, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w komisji. Powyższą informację proszę przekazać do 10 lutego br. do godz. 9.30 na adres: sejmik@lubelskie.pl.

10 lutego 2021 r.
Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 11.00
porządek obrad


11 lutego 2021 r.
Komisja Ochrony Zdrowia, godz. 14.00
porządek obrad

12 lutego 2021 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu , godz. 9.00
porządek obrad

Komisja Budżetowa, godz. 10.00
porządek obrad

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, godz. 11.00
porządek obrad

♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 12.00
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 13.30
porządek obrad