Posiedzenia komisji będą prowadzone w systemie zdalnym.

17 grudnia 2020 r.

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.30
porządek obrad

♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 10.00
porządek obrad

♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 12.00
porządek obrad

♦ Komisja Ochrony Zdrowia, godz. 15.00
porządek obrad

 

18 grudnia 2020 r.

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 10.00
porządek obrad

♦ Komisja Budżetowa, godz. 14.00
porządek obrad