24 marca 2020 r.

  • Komisja Budżetowa, godz. 11.30, s 269

Porządek obrad